Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

BEURSREGLEMENT Modelspoorbeurs Zutphen

1
Alleen deelnemers mogen hun gebruikte spullen te koop aanbieden.
Het verkopen van wapens, porno, drank, etenswaren of partijgoederen en verkoop namens anderen is niet toegestaan.

2
De standhouder dient zich op verzoek van de beursorganisatie of van overheidswege te legitimeren door middel van paspoort of geldig identiteitsbewijs.

3
Alle risico’s verbonden aan het gebruik van een standplaats, gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken daaronder begrepen, en de daar aan verbonden exploitatie zijn voor rekening van de standhouder. De beursorganisatie is niet aansprakelijk voor schaden, hoe dan ook ontstaan, aan goederen en/of personen, die zich op de standplaatsen, het marktcomplex of daarbuiten bevinden, door welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan. Brand, diefstal en waterschade daaronder begrepen. Schade door toedoen van de standhouder toegebracht aan derden, zullen op hem worden verhaald.

4
De hallen zijn voor de standhouders toegankelijk vanaf 7.00 uur (indien het een weekend evenement is kan men doorgaans al de vrijdag ervoor opbouwen, vraag even naar de exacte tijden hiervan). Tijdens de beurs kunnen handelaren (op de vrijdag) pas vanaf 18.00 uur het beursgebouw betreden. De opbouwtijd is van 7.00-9.30 uur, de afbouw van 16.30-17.30 uur. Indien een standhouder de standplaats niet voor 9.30 uur heeft opgebouwd, vervalt het recht van de standhouder de standplaats dezelfde dag te gebruiken, en staat het de beursorganisatie vrij de desbetreffende standplaats aan een derde ter beschikking te stellen, zonder dat de standhouder recht heeft op restitutie van het reserveringsbedrag.

De hallen zijn voor het publiek zijn geopend van 10.00-16.00 uur. Na de openingstijd voor het publiek, mogen er geen goederen meer worden binnengebracht.

5
Voorschiften van brandweer, politie, overheidswege en beursorganisatie dienen stipt te worden opgevolgd, binnen de lijnen blijven met goederen, looppaden vrijhouden, nooduitgangen en brandhaspels vrijhouden. Indien u tape nodig heeft voor de vloer (om een verlengsnoer af te tapen) dan stelt de beurs organisatie deze tape beschikbaar, zelf meegebrachte tape is niet toegestaan.

6
Standhouders die elektra behoeven en indien beschikbaar, krijgen geen toeslag. Gebruik van elektra zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

7
Iedere standhouder is verplicht zijn kraam na afloop schoon op te leveren. De beurs is geen stortplaats van vuil en overtollige spullen, dit neemt u dus weer keurig mee naar huis.

Voor het achterlaten van dozen, zwerfvuil etc. zal een boete worden doorberekend van €75,00.

8
Reklame, propaganda of het uitdelen van reklamemateriaal voor bedrijven, verenigingen, politieke organisaties enz. is verboden, indien gewenst kan dit in overleg met de beursorganisatie.

9
Annuleringen dienen schriftelijk te worden afgemeld of per e-mail op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Deelnemers die annuleren, ook in geval van ziekte! Die op een tijdstip afmelden minder dan 14 dagen voor de beursdatum, blijven 50% van de tafelhuur verschuldigd. Annulering vanaf 7 dagen voor beursdatum blijft 100% tafelhuur verschuldigd.
In zeer bijzondere (aantoonbare) gevallen, zoals ziekenhuisopname of sterfgeval, kan in overleg met de beurscommissie van deze regel worden afgeweken.

10
Standhouders die zich niet houden aan bovengenoemde bepalingen worden door de organisatie van het beurscomplex verwijderd. Bij verwijdering verliezen zij het recht van verdere deelname en kunnen zij geen aanspraak maken op het door hen betaalde inschrijfgeld. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is niemand gemachtigd hierin een wijziging aan te brengen.

11
U bent pas ingeschreven na ontvangst van de bevestigings e-mail. De verschuldigde tafelhuur kan vooruit betaald worden op rekeningnummer INGB 0007 085641 / Bic INGBNL2a t.n.v. Modelspoorclub de Blokkendoos of de dag bij binnenkomst! Indien de hallen inmiddels zijn volgeboekt dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

12
Per kraam van 4 meter heeft u recht op toegang voor 1 extra persoon, bij meerdere personen komt er een toeslag van €2,50 p.p. bij.

13 Let op u kunt zich ook telefonisch aanmelden voor deelname aan deze beurs: Tel: 0031(6)44324111